REKLAM

Anjina Pektoris, kalpte ki kan akışının yavaşlamasıyla birlikte ortaya çıkan yoğun göğüs ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kişiler genellikle iman tahtası üzerinde baskı hissi, sol kol veya her iki kolda ve boyuna yayılan ağrı tanımlanır. Anjina yalnızca kalp krizinin değil vücutta oluşabilecek birçok sıkıntının habercisi olabilir.

Kan akışını sağlayan atardamar yüzeylerinde yağ birikimi sonucu darlık oluşması anjinaya yol açabilir. Damarlarda oluşan darlığın yanı sıra damar kasılmaları da göğüs ağrısına neden olabilmektedir. Göğüs ağrısı şikayetlerinde akla ilk gelen kap krizidir. Bunların dışında sigara kullanımı, yoğun stres altında olmak, ağır egzersiz ve soğuk nedenler arasında sayılabilir.

Anjina Pektoris Nasıl Ortaya Çıkar ?

Hastalar genellikle yavaş yavaş ağrıyı hissetiklerini ve daha sonra göğüs ortasına yayıldığı söylemektedirler. Bazı hastalar bu ağrının koluna, boynuna ve sırtına yayıldığını da dile getirmektedir. Ağır egzersiz, yoğun iş günü, üzüntülü dönemler veya ani heyecan sonrasında şikayetler başlamaktadır.

Anjina Çeşitleri Nelerdir ?

Anjina Pektoris’in pek çok çeşidi vardır. Genel olarak kararlı ve kararsız anjina olarak iki alanda incelenirler.

♦  Kararlı (Stabil) Anjina; Kalbin oksijen ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Havasız ortamlar veya sigara içme, içilen ortamda bulunma, özellikle orta yaş üzerinde yokuş çıkma, dinlenmeden sürekli yapılan egzersiz, ağır yemekler, ani değişen duygu durumu (heyecan, korku ve üzüntü gibi) ve aşırı sıcak/soğuk ortamlarda oluşan göğüs arası sonrasında yapılan incelemelerin bir çoğu stabil anjina olarak tanımlanmaktadır. Es geçilmemesi gereken ve uzman doktor tarafından önerilen testlerin yapılması gereken bir durumdur. Genellikle 30-60 dakika içerisinde sona eren ağrı türüdür.

♦  Kararsız (Anstabil) Anjina; Stabil anjinanın aksine istirahat halindeyken de ortaya çıkabilen anjina türüdür. Dinlenme veya ilaç alımından sonra hafiflemediği durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kurumuna başvurulması gerekmektedir. Genellikle altta yatan neden kap rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkmaktadır. Damar çeperlerinde oluşan darlık, yırtılma veya pıhtı durumları söz konusu olabilir. Uzman doktor tarafından incelenmesi ve tedavi planlanması doğrudur. 

Anjina pektoris şikayetlerinde neden belirlendikten sonra çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulur. İstenilen EKG, efor, ekokardiyografi, tomografi ve anjiyografi tetkikleri sonrasında tedaviye karar verilir.

REKLAM