REKLAM

Biyopsi, ilk olarak 11. yüzyılda Ebu-l Kasım tarafından tiroid nodülünden iğne yardımıyla parça almasıyla başlamıştır. Vücudun çeşitli bölgelerinden tanı amaçlı alınan hücre veya doku alma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Sağlığından ve işleyişinin bozulmuş olmasından şüphe duyulan hücre veya dokulardan parça alma işlemi yaklaşık olarak 1000 yıldır kullanılan bir tanı/tedavi yöntemidir. Yalnızca tanı konması amacıyla değil hasarlı dokunun vücuttan çıkarılması için de kullanılan bir yöntem olması tedavi niteliği de taşımaktadır.

Biyopsi Nasıl Yapılır?

Özellikle kanser oluşumlu dokuların incelenmesinde tercih edilmekle birlikte, tiroid, meme, böbrek ve beyin biyopsisi alınabilir. Biyopsi işlemi genellikle korkutucu gibi görülebilmektedir. Ancak işlem sırasında ağrısız ve düşük riskli bir tanı/tedavi girişimidir. Doktorunuz muayene sonrasında işlemin nasıl uygulanacağını açıklayacaktır. Biyopsi işlemi lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlem süresi 15-40 dakika arasında değişim gösterebilmektedir. Kişinin vücut fonksiyonlarına bağlı olarak seçilen biyopsi çeşidinden sonra alınan hücre veya doku parçası incelenmek üzere laboratuvara gönderilmektedir.

Biyopsi Çeşitleri
1. Kemik İliği biyopsisi

Büyük kemiklerde bulunan kemik iliğinin incelenmesi için uygulanan bir işlem olan kemik iliği biyopsisi, kemik iliği sağlığını kontrol etmek için de kullanılmaktadır. Kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimi yapılmaktadır. Dolayısıyla kan hücreleri ile ilgili bir problemden şüpheleniliyorsa kemik iliği biyopsi yöntemine başvurulmaktadır. Aynı zamanda var olan hastalıkların derecesini belirlemek ve demir seviyesini kontrol etmek için de kullanılan bir yöntemdir.

2. Deri Biyopsisi

Cilt üzerinde şüphe edilen bir hastalık olgusu durumda deri hücrelerinden örnek alınarak yapılan biyopsi çeşididir. Ciltte oluşan siğil, egzama, ben, sedef hastalığı, enfeksiyon ve çeşitli deri döküntülerinin tanı/tedavisinde bu işlem uygulanmaktadır. Cilt, doku ve şikayetleri göz önünde bulundurarak doktorunuzun karar vereceği yöntem seçilmektedir. Deri biyopsilerinde kullanılan eksizyonel, tıraş ve punch biyopsi çeşitleri vardır.

  • Eksizyonel biyopsi; bisturi yardımıyla cilt yüzeyinden parça alınmaktadır.
  • Tıraş biyopsi; Küçük jilet benzeri kesici bir araçla deri yüzeyinden parça alınmasıdır.
  • Punch biyopsi; Punch aleti kullanılarak derinin biraz daha alt katmanlarına ulaşacak şekilde örnek parça alınması işlemidir.
3. İğne Biyopsisi

Cilt altında dokulardan iğne yardımıyla alınan örneklerdir. Hastalığın tanısını koymak, derecesini ve tümör tipini belirlemek için başvurulan bir yöntemdir. Akciğer, böbrek, meme, karaciğer ve pankreas gibi organlardan kolaylıkla alınabilen doku örnekleri tanı işleminin doğruluğunu yüksek oranda arttırmaktadır. ağrısız bir işlem olup kişiler birkaç gün içinde günlük yaşantılarına devam edebilmektedirler.

4. Cerrahi Biyopsi

Ameliyathane ortamında yapılan bir biyopsi işlemidir. Şüpheli doku parçalarından anestezi altında parça alınmaktadır. Özellikle meme kanseri şüphesi varlığında başvurulan bir yöntem olan cerrahi biyopsi uygulaması hekimler arasında tartışmalı bir konudur.

Biyopsi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli
  • Biyopsi işleminden sonra yapılması/yapılamaması gerekenlerden doktorunuz önerdiği şekilde hareket etmeniz doğrudur.
  • İşlem sonrasında kanama olasılığı vardır. Kanama açısından biyopsi bölgesi sık sık kontrol edilmeli ve olası kanama durumunda doktora başvurulmalıdır.
  • Biyopsi işleminden sonra muhakkak 2-3 saat istirahat edilmelidir.
  • Yeme/içme ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiği hakkında doktorunuz aldığınız bilgi en güvenilirdir.
  • Ateş, mide bulantı, kusma ve çarpıntı gibi şikayetler olduğunda doktora başvurulmalıdır.
  • Kişiler günlük yaşantılarına kolaylıkla devam edebilmektedirler. Ancak yine de komplikasyon gelişmemesi açısından tedbirli davranarak ağır kaldırmak gibi vücudu yoran işlemlerden bir hafta kadar uzak durulması gerekmektedir.
REKLAM