Göz, vücudun en önemli duyu organlarından biridir. Etrafımızda ki renk ve cisimleri algılayıp, ayırt etmemize yardımcı olmaktadır. Göz ve beyin arasında sağlanan koordinasyon sayesinde renk ve cisimler algılanır, yorumlanarak göz önüne düşer. Böylece görme olayı gerçekleşmiş olur. Gözde bulunan tabakalar büyük bir koordinasyon içindedir. Yapısal özellikleri ve birbirleriyle etkileşimleri görmenin sağlıklı olması için önemlidir. Yapısı bozulan tabakalar sonucunda görme bozulukları ortaya çıkmaktadır.

GÖZÜN TABAKALARI

Göz tabakaları; tunica fibroza, tunica vasculoza ve tunica nervosa olarak 3 ana yapı altında toplanmıştır.

1. Tunica Fibroza (Fibröz Tabaka) : Fibröz tabaka gözün en dış bölümünü kapsayan bölümdür. Kornea ve Skleradan oluşmaktadır.

 • Sklera : Gözün ön tabakasını saran ve yabancı cisimlerden koruyan yapıdır. Kollajen lif yönünden oldukça zengindir. Göze şeklini verrir ve sert tabaka olarak da adlandırılmaktadır. Bu kalın tabaka arkaya doğru incelere korneayı oluşturur.
 • Kornea : Sklera dokusundan incelerek ayrılarak oluşur. Saydam ve damarsız bir yapıya sahip olan kornea tabakası mercek görevi görmektedir. Gelen ışık korneada kırılmaktadır. Korneanın ön kısmı göz yaşı ile sürekli nemli tutulmaktadır.

2. Tunica Vasculoza-Uvea (Damar Tabaka) : Gözün damar kısmını oluşturan vasküler tabaka;  iris, silier cisim ve koroid olarak 3 tabakayı barındırmaktadır.

 • İris : Göze rengini veren göz bebeğinin etrafındadır. Bebeklikte 16. haftaya kadar renk değişiklikleri görülebilmektedir. Rengini iriste bulunan pigmentler ayarlar. Pigment miktarı fazla ise koyu renkli, az ise açık renkli görülmektedir. Ancak 16. haftadan sonra ölüme kadar değişiklik göstermez. Korneanın hemen arkasında bulunan iris gelen ışık miktarına göre büyüyüp küçülmektedir. Fazla ışıklı ortamlarda daralır, karanlık ortamlarda büyür.
 • Silier Cisim :Göz küresinin tam ortasında bulunan, göz sıvısının salgılanmasını ve emilmesini sağlayan bir tabakadır. İrisin arkasında koroid tabakanın önünde yer almaktadır.
 • Koroid Tabaka : Gözü besleyen kan damarlarından zengin bir yapıdır. Koroid tabakası retinada bulunan hücreleri beslemektedir. Aynı zamanda şiddetli ışığı absorbe ederek yansımayı önlemektedir.  Ön tarafa doğru değişikliğe uğrar irisi oluşturur.

3. Tunica Nervosa : Retinayı barındıran gözün iç bölümüdür. Retina görme hücrelerinden oluşan bir ağ tabakasıdır. Burada oluşabilecek rahatsızlıklar gör problemlerini oluşturabilir. Retinanın arka kısmında bulunan Macula lutea yani sarı leke olarak adlandırılan bölüm; renkleri ayırt etme ve gece görüşünü sağlamaktadır.

GÖRME OLAYI NASIL OLUŞUR ?

 1. Etrafta oluşan renk ve cisimlerin görülebilmesi saydam tabakayla başlar. Gözün en dış bölümü olan sklera ve korneayı barındıran bu bölümde ışık 1. kez kırılır.
 2. Kırılan ışıklar göz bebeğinden içeriye geçiş yapar.
 3. Göz bebeğinden kırılarak gelen ışık göz merceğine ulaşır ve 2. kez kırılarak retinaya geçiş yapar.
 4. Retinaya gelen ışık sarı lekede ters görüntü olarak oluşur.
 5. Oluşan ters görüntü görme sinirleri aracılığıyla beyine iletilir.
 6. Beyinin görme merkezinde görüntü düz olarak konumlanarak görme olayı gerçekleştirilir.