Son yıllarda çok dikkat çeken konulardan biri olan organik tarım faaliyeti önemini giderek arttırmaktadır. GDO kullanımına bağlı olarak genetikleri ile oynanan bitkisel ve hayvansal besinlerin, insan sağlığına verdiği zararların artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda üretilen besin türlerinin toprağa verdiği zararlar da göz önünde bulundurulduğunda hava, su, toprak ve insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu görülmektedir. Organik tarımda amaç insan sağlığına zarar vermeden, doğa dengesini koruyan, kimyasal kullanımının yasak olduğu ve üretim aşamasının basamak basamak analiz edildiği sertifikalı bir tarımsal üretim yapmaktır. Doğanın dengesini bozmayan bir üretim şekli olan organik tarım, sürdürülebilir  insan ve doğa sağlığını arttıracaktır.

Organik Ürün Sertifikaları

1900’lü yılların sonuna doğru artan GDO’lu ürün üretimleri tüketiciler tarafından ciddi şekilde tepkiye neden olmuştur. Bununla birlikte organik besin arayışına giren tüketiciler, organik tarım faaliyetlerinin artış göstermesinde büyük bir adım olarak kabul edilebilir. Organik besin üreticilerine karşı oluşabilen şüpheyi ortadan kaldırmak ve besinlerin Organik Tarım Yönetmeliği’ne uygun şekilde yetiştirildiğini kanıtlamak amacıyla üretilen tüm besinlerin sertifikalı olması zorunlu hale getirilmiştir. Besinler üzerinde ki bu sertifikalar insan ve çevre sağlığının korunulduğunun bir kanıtıdır. Bazı üretici firmalar Organik Tarım adı altında; saf-doğal, köy ürünleri ve hormonsuz gibi kelimeler kullanarak besinlerinin organik olduğunu kanıtlamaz ve Organik Tarım Yönetmeliği’nde belirtilen sertifikanın yerine geçmemektedir.

Organik ürünlerin logosu; 

Logolarda kullanılan renkler şu şekilde belirlenmiştir; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.

 

Organik tarım etiket bilgileri;

 • Adı
 • Sertifika Statüsü
 • Hasat Yılı
 • Kime ait olduğu ve Organik Tarım Mevzuatına uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.
 • Organik Tarım Logosu (Yönetmelikte Belirtilen şekilde)
 • Organik Tarım Logosu (Yönetmelikte Belirtilen şekilde) Yetkilendirilmiş Kuruluşun Adı,Kodu,Ürün Sertifika Numarası,Logosu
 • İçindekiler
 • Menşei
 • Üretim Yeri, Üretim ve Son Kullanma Tarihi
 • İthal Üründe Mutlaka Türkçe Etiket Bilgileri şeklinde belirtilmelidir.

Dolayısıyla toprakta yetişen her gıdayı organik olarak adlandırmak doğru değildir. Tarım Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu mevzuatta;

“Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

1) Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte izin verilmeyen gübre ve ilaçlarla muamele edilmemiş olmalıdır.

2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.

3) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.

4) Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.” şeklinde belirtilmektedir.

Organik Tarım Nasıl Olmaktadır

Organik tarım  ekolojik dengeyi bozmamak, insan ve çevre sağlığını daha kaliteli bir seviyeye çıkarmak açısından oldukça önemlidir. Kaliteli ve katkısız ürünler yetiştirerek yaşam kalitesi de arttırılmaktadır. Son birkaç yıldır ciddi şekilde önem verilen bu konuda Tarım Bakanlığı, organik ürün yetiştiriciliğinin nasıl olması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Mevzuatta belirtilen bazı maddeleri sizler için toparladık. Mevzuatın tamamına Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik‘ten ulaşabilirsiniz.

 • Kısmen veya tamamen GDO’ lardan elde edilen, GDO içeren veya GDO’ lardan oluşan gıda, yem, gıda katkı maddesi, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar, hayvan sağlığı için kullanılan ürünler ve hayvanlar organik tarımda kullanılamaz.
 • Tamamen organik üretim yapılmayan çiftlikler, birbirinden açık bir şekilde ayrılmış bölümlere veya su ürünü üretim alanlarına bölünebilirler. Bu alanlarda; hayvancılık yapılıyorsa birbirinden farklı türler bulunur. Su ürünleri üretimi söz konusu ise,  üretim alanları arasında fiziksel ayrımın olması kaydıyla aynı türler bulunabilir. Bitkisel üretim söz konusu olduğunda, birbirinden kolayca ayrılabilen çeşitler bulunmalıdır.
 • Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre kirliliğini engellemeli veya minimuma indirmelidir.
 • Organik bitkisel üretimde, gereksiz ve toprakta erozyona neden olacak şekilde toprak işleme yapılamaz.
 • Kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamaz.
 • Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
 • Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş ,
 • Fidan ve anaç; organik materyallerden elde edilmiş ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
 • Sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır.
 • Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmamalıdır.
 •  Elle toplama materyalleri ürünün organikliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır.
 • Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
 • Damızlık veya üretime yönelik organik hayvancılıkta, çevre koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksek olan ve hastalıklara dayanıklı ırklar seçilir. Bunun için o bölgeye adapte olmuş yerli ırklar ve melezlerine öncelik verilir.
 • Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.
 • Pet hayvanı ve kürk hayvanı dışında, organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanlar organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle beslenir.
 • Balık havuzları, tanklar veya su kanalları ve çiftliklerde su ürünleri yetiştiriciliğinde, atık besinleri toplamak için doğal filtre yatakları, çökeltme havuzları, biyolojik filtreler veya mekanik filtreler kullanılır veya atık suyun kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan deniz yosunları veya çift kabuklular, algler kullanılır. Atık su izlemesi, düzenli aralıklarla gerçekleştirilir.